СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА 1. РАЗРЕД КОЈЕ ЋЕ ШКОЛА КОРИСТИТИ У ШКОЛСКОЈ 2023/24. ГОДИНИ

ИЗДАВАЧ ПРЕДМЕТ АУТОР НАЗИВ УЏБЕНИКА
НОВИ ЛОГОС СРПСКИ ЈЕЗИК Душка Милић, Татјана Митић Буквар са словарицом ћирилица

Наставни листови уз буквар ћирилица

Наташа Станковић Шошо, Маја Костић Читанка Реч по реч
МАТЕМАТИКА Сенка Тахировић Раковић, Ива Иванчевић Илић Математика 1, уџбеник за први разред

основне школе; (први, други, трећи и четврти део); ћирилица

СВЕТ ОКО НАС Љиљана Стокановић, Гордана Лукић,  др Гордана Субаков Симић
 Свет око нас 1, уџбеник за први разред основне школе;
Свет око нас 1, радна свеска за први разред основне школе;
ЛИКОВНА  КУЛТУРА Милутин Мићић, Гордана Мићић Ликовна култура 1, уџбеник за први разред основне школе; 
МУЗИЧКА КУЛТУРА Драгана Михајловић Бокан, Марина Ињац Музичка култура 1, уџбеник за први разред основне школе;
НОВИ ЛОГОС ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК Susan Iannuzzi Fаmily and Friends

Foundation 1, енглески језик за први разред основне школе;

први страни језик, прва година учења;

НОВИ ЛОГОС Дигитални свет Наташа Анђелковић, Биљана Калафатић, Марина Ињац Дигитални свет 1, Уџбеник  за први, разред основне школе;

СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА 2. РАЗРЕД КОЈЕ ЋЕ ШКОЛА КОРИСТИТИ У ШКОЛСКОЈ 2023/24. ГОДИНИ

ИЗДАВАЧ ПРЕДМЕТ АУТОР НАЗИВ УЏБЕНИКА
НОВИ

ЛОГОС

СРПСКИ ЈЕЗИК Наташа Станковић Шошо, Маја  Костић Уз речи растемо

Читанка за српски језик за други разред основне школе

Јелена  Срдић Дар речи-Граматика за српски језик за други разред основне школе
Душка Милић, Татјана Митић Латиница- уџбеник за  српски језик за други разред основне школе
Јелена  Срдић, Наташа Станковић Шошо Радна свеска- уз уџбенички комплет српског језика за други разред основне школе
 МАТЕМАТИКА Ива Иванчевић Илић,Сенка Тахировић Математика2, уџбеник за други разред oсновне школе из 4 дела
СВЕТ ОКО НАС Љиља Стокановић, Гордана Лукић, Гордана Субаков Симић Свет око нас  2- уџбеник за други разред основне школе
-Свет око нас 2′ радна свеска за други разред основне школе
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК Naomi Simmons Family  and  Friends Starter, енглески језик за други разред основне школе
МУЗИЧКА КУЛТУРА Драгана Михајловић Бокан, Марина Ињац Музичка култура 2 за други разред основне пколе
ЛИКОВНА     КУЛТУРА Мулитин Мићић,

Гордана Мићић

Ликовна култура 2 за други разред основне школе

СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА 3. РАЗРЕД КОЈЕ ЋЕ ШКОЛА КОРИСТИТИ У ШКОЛСКОЈ 2023/24. ГОДИНИ

ИЗДАВАЧ ПРЕДМЕТ НАЗИВ УЏБЕНИКА АУТОР
НОВИ ЛОГОС СРПСКИ ЈЕЗИК СРПСКИ ЈЕЗИК 3 за трећи разред основне школеуџбенички комплет; ћирилица 
У свету речи, Читанка за српски језик за трећи разред основне школе Наташа Станкоивћ Шошо, Маја Костић
Дар речи, граматика за српски  језик за трећи разред основне школе Јелена Срдић
Радна свеска уз уџбенички комплет српског језика и књижевности за трећи разред основне школе Наташа Станкоивћ Шошо, Јелена Срдић
МАТЕМАТИКА Математика 3, уџбеник за трећи разред основне школе (први, други, трећи и четврти део) Сенка Тахировић Раковић, Ива Иванчевић Илић
ПРИРОДА И ДРУШТВО Природа и друштво 3, уџбеник за трећи разред основне школе Андријана Шикл Ерски, Марин Мунитлак
Природа и друштво 3, радна свеска за трећи разред основне школе; уџбенички комплет; ћирилица
ЛИКОВНА КУЛТУРА Ликовна култура 3, уџбеник за трећи разред основне школе; ћирилица Милутин Мићић, Гордана Мићић
МУЗИЧКА КУЛТУРА Музичка култура 3, уџбеник за трећи разред основне школе; ћирилица Драгана Михајловић Бокан, Марина Ињац
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК Family and Friends 1Second edition, енглески језик за трећи разред основне школе; уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска) Naomi Simmons

СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА 4. РАЗРЕД КОЈЕ ЋЕ ШКОЛА КОРИСТИТИ У ШКОЛСКОЈ 2023/24. ГОДИНИ

ИЗДАВАЧ ПРЕДМЕТ НАЗИВ УЏБЕНИКА АУТОР
НОВИ ЛОГОС СРПСКИ ЈЕЗИК СРПСКИ ЈЕЗИК 4 за четврти разред основне школе; уџбенички комплет; ћирилица
Бескрајне речи, Читанка за српски језик за четврти разред основне школе Наташа Станковић Шошо, Соња Чабрић
Дар речи,Граматика за српски језик за четврти разред основне школе Јелена Срдић, Зорана Петковић
Радна свеска уз уџбенички комплет српског језика и књижевности за четврти разред основне школе Наташа Станковић Шошо, Јелена Срдић, Зорана Петковић
МАТЕМАТИКА Математика 4, уџбеник за четврти разред основне школе (први, други, трећи и четврти део); ћирилица Сенка Тахировић Раковић, Ива Иванчевић Илић
ПРИРОДА И ДРУШТВО Природа и друштво 4, уџбеник за четврти разред основне школе Александар Кандић, Гордана Субаков Симић, 

Жељко Васић, 

Ивана Петровић, Иван Матејић

Природа и друштво 4, радна свеска за четврти разред основне школе
Природа и друштво 4, тематски атлас уз уџбеник природе и друштва за четврти разред основне школе; уџбенички комплет; ћирилица
ЛИКОВНА КУЛТУРА Ликовна култура 4, уџбеник за четврти разред основне школе; ћирилица Милутин Мићић, Гордана Мићић
МУЗИЧКА КУЛТУРА Музичка култура 

за четврти разред основне школе; ћирилица

Драгана Михајловић Бокан, 

Марина Ињац

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК Family and Friends 2, енглески језик за четврти разред основне школе; четврта година учења; уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска) Naomi Simmons

СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА 5. РАЗРЕД КОЈЕ ЋЕ ШКОЛА КОРИСТИТИ У ШКОЛСКОЈ 2023/24. ГОДИНИ

 

ИЗДАВАЧ

 

ПРЕДМЕТ

 

АУТОР

 

НАЗИВ УЏБЕНИКА

НОВИ

ЛОГОС

СРПСКИ ЈЕЗИК др Наташа Станковић Шошо, др Бошко  Сувајџић Чаролија стварања, Читанка за пети разред основне школе; уџбеник у електронском облику; ћирилица
Светлана Слијепчевић Бјеливук, др Наташа Станковић Шошо, др Бошко Сувајџић Језичко благо ‒ Граматика српског језика за пети разред основне школе; уџбеник у електронском облику; ћирилица
КЛЕТ МАТЕМАТИКА Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић Математика , уџбеник за пети разред основне школе; уџбеник у електронском облику; ћирилица
НОВИ

ЛОГОС

 

ГЕОГРАФИЈА

 

Марко Јоксимовић Географија 5, уџбеник за пети разред основне школе; уџбеник у електронском облику ћирилица
КЛЕТ  

БИОЛОГИЈА

 

Горан Милићев, Ена Хорват Биологија 5, уџбеник за пети разред основне школе; уџбеник у електронском облику ћирилица
ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО  

ИСТОРИЈА

Весна Димитријевић Историја 5, уџбеник са одабраним историјским изворима за пети разред основне школе; уџбеник у електронском облику ћирилица
ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО  

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА

 

 

Мирослав Секулић Техника и технологија 5, уџбеник за пети разред основне школе; уџбеник у електронском облику; ћирилица
КЛЕТ ЛИКОВНА КУЛТУРА Сања Филиповић Ликовна култура 5, уџбеник за пети разред основне школе; уџбеник у електронском облику; ћирилица
НОВИ

ЛОГОС

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА

др Александра Паладин, мр Драгана Михајловић Бокан Музичка култура 5, уџбеник за пети разред основне школе; уџбеник у електронском облику; ћирилица
КЛЕТ ИНФОРМАТИКА И

РАЧУНАРСТВО

Светлана Мандић Информатика и рачунарство 5”, уџбеник за пети разред основне школе; уџбеник у електронском облику
DATA STATUS  

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

 

H.Q.Mitchell, Marileni Malkogianni To the Top 2030, енглески језик за пети разред основне школе; први страни језик, пета година учења; уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска)
КЛЕТ НЕМАЧКИ ЈЕЗИК Ђорђо Мота, Весна Николовски Magnet neu 1, немачки језик за пети разред основне школе; други страни језик,  прва година учења;уџбеник у електронском облику
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК Александра Блатешић Amici 1, италијански језик за пети разред основне школе; други страни језик; прва година учења уџбеник у електронском облику

СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА 6. РАЗРЕД КОЈЕ ЋЕ ШКОЛА КОРИСТИТИ У ШКОЛСКОЈ 2023/24. ГОДИНИ

ИЗДАВАЧ ПРЕДМЕТ АУТОР НАЗИВ УЏБЕНИКА
НОВИ

ЛОГОС

СРПСКИ ЈЕЗИК Наташа  Станковић Шошо,Бошко Сувајџић Чаролија стварања-

 читанка за шести разред   основне школе

Светлана Слјепчевић Бјеливук,Наташа Станковић Шошо Језичко  благо-граматика српског  језика  за шести разред основне школе
ГЕОГРАФИЈА Снежана Вујадиновић,Рајко Голић,Дејан Шабић Географија 6- уџбеник за шести разред основне школе
ИСТОРИЈА Душко Лопандић,Ивана Петровић Историја 6- уџбеник за шести разред основне школе
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА Жељко Васић,

Иван Ћисалов

Техника и технологија 6,за шести разред основне коле

Уџбеник и материјал ѕа конструкторско моделовање

ЛИКОВНА  КУЛТУРА Милутин  Мићић Ликовна култура 6,

Уџбеник за шести разред основне школе

МУЗИЧКА КУЛТУРА Александра  Паладин,Драгана Михајловић Бокан Музичка  култура 6-

уџбеник за шести разред основне школе

ДАТАСТАТУС ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК Х.Мичел,Марилени Малкогиани TO ТHE TOP PLUS 2-

Уџбеник  и радна свеска

 за шести разред основне школе

КЛЕТТ МАТЕМАТИКА Небојша Икодиновић,Слађана Димитријевић Математика

уџбеник за шести разред основне школе

Бранислав  Поповић,Марија  Станић,Сања Милојевић Математиказбирка задатака за шести разред
БИОЛОГИЈА Горан  Корићанац,Марина Ђуришић,Данијела Радивојевић, Драгана Јешић Биологија 6уџбеник за шести разред основне школе
ФИЗИКА Марина  Радојевић Физика 6

уџбеник за шести разред основне школе

Физика 6

збирка задатака 

за шести разред основне школе

ИНФОРМАТИКА ИРАЧУНАРСТВО Светлана  Мандић Информатика и рачунарство-

Уџбеник за шести разред основне школе

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК Ђорђо Мота,Драгана

Боос

VIR NEU 2уџбеник и радна свеска

Немачки језик за шести разред

ЗАВОД ЗА             УЏБЕНИКЕ ИТАЛИЈАНСКИ  ЈЕЗИК Јасмина  Стојковић,

Александра  Блатешић

Amici 2 италијански језик за шести разред основне школе

Уџбеник са компакт диском и радна свеска

СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА 7. РАЗРЕД КОЈЕ ЋЕ ШКОЛА КОРИСТИТИ У ШКОЛСКОЈ 2023/24. ГОДИНИ

ИЗДАВАЧ ПРЕДМЕТ НАЗИВ УЏБЕНИКА  АУТОР
НОВИ

ЛОГОС

СРПСКИ ЈЕЗИК Чаролија стварања, – Читанка за српски језик  и књижевност за седми разред основне школе Наташа Станковић Шошо, Бошко Сувајџић
Језичко благо, – Граматика за седми разред основне школе   Светлана Слијепчевић Бјеливук, Наташа Станковић Шошо, Бошко Сувајџић
У потрази за језичким и књижевним благом, – Радна свеска за српски језик и књижевност за седми разред основне школе                                                                                                                                            Светлана Слијепчевић Бјеливук, Наташа Станковић Шошо, Бошко Сувајџић                
КЛЕТ МАТЕМАТИКА „Математика”, уџбеник за седми  разред основне школе Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић
„Математика”, збирка задатака  за седми  разред основне школе Бранислав Поповић, Марија Станић, Сања Милојевић, Ненад Вуловић
НОВИ

ЛОГОС

ГЕОГРАФИЈА Географија 7, уџбеник за седми разред основне школе Снежана Вујадиновић,Дејан Шабић
КЛЕТ БИОЛОГИЈА Биологија 7, уџбеник за  седми разред основне школе; ћирилица Горан Корићанац, Aна Ђорђевић,Драгана Јешић
КЛЕТ ФИЗИКА Физика 7, уџбеник за седми разред основне школе, ћирилица; 

Физика 7, збирка задатака са лабораторијским вежбама за седми разред основне школе; ћирилица

Аутори: Марина Радојевић
КЛЕТ ХЕМИЈА Хемија 7 , уџбеник за седми разред основне школе;  

Хемија 7, лабораторијске вежбе са задацима за седми разред основне школе; уџбенички комплет; ћирилица

Незрина Миховић,

Милош Козић,

Невена Томашевић,

Драгица Крвавац,

Милан Младеновић

ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО ИСТОРИЈА Историја 7,уџбеник са одабраним историјским изворима за седми разредосновне школе;ћирилица,  Весна Димитријевић
ВУЛКАН

ИЗДАВАШТВО

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА   Техника и технологија 7, за седми  разред основне школе; уџбенички комплет (уџбеник и материјал за конструкторско моделовање); ћирилица  Зоран  Луковић

Далибор Чукљевић

КЛЕТ ЛИКОВНА КУЛТУРА Ликовна култура 7 ,уџбеник за седми разред основне школе;ћирилица Сања Филиповић
НОВИ

ЛОГОС

МУЗИЧКА КУЛТУРА Музичка култура 7 ,уџбеник за седми разред основне школе;ћирилица Александра Паладин,Драгана Михајловић Бокан
КЛЕТ ИНФОРМАТИКА И 

РАЧУНАРСТВО

.„Информатика и рачунарство 7”, уџбеник за седми  разред основне школе Светлана Мандић
КЛЕТ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК Messages 3,енглески језик за седми разред основне школе,

седма година учења; уџбенички комплет(уџбеник и радна свеска)

Аутори уџбеника: Diana Goodey, Noel Goodey,Miles Craven.

Аутори радне свеске: Meredith Levy,Diana Goodey,Noel Goodey.

КЛЕТ НЕМАЧКИ ЈЕЗИК ,,Wir Neu 3“, немачки језик за седми разред основне школе, трећа година учења; уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, аудио ЦД) Ђорђо Мота,Драгана Боос
ЗАВОД ЗА  УЏБЕНИКE ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК Amici 3“, италијански језик за седми разред основне школе, трећа година учења;уџбенички комплет (уџбеник са компакт диском и радна свеска) Јасмина Стојковић, Александра Блатешић

СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА 8. РАЗРЕД КОЈЕ ЋЕ ШКОЛА КОРИСТИТИ У ШКОЛСКОЈ 2023/24. ГОДИНИ

ИЗДАВАЧ ПРЕДМЕТ НАЗИВ УЏБЕНИКА  АУТОР
НОВИ

ЛОГОС

СРПСКИ ЈЕЗИК Чаролија стварања, – Читанка за српски језик  и књижевност за осми разред основне школе Наташа Станковић Шошо, Бошко Сувајџић
Језичко благо, – Граматика за осми разред основне школе                                                                Светлана Слијепчевић Бјеливук, Наташа Станковић Шошо, Бошко Сувајџић
У потрази за језичким и књижевним благом, – Радна свеска за српски језик и књижевност за осми разред основне школе                                                                                                                                            Светлана Слијепчевић Бјеливук, Наташа Станковић Шошо, Бошко Сувајџић                
КЛЕТ МАТЕМАТИКА Математика 8, уџбеник за осми  разред основне школе Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић
Математика 8, збирка задатака  за осми  разред основне школе Бранислав Поповић, Марија Станић, Сања Милојевић, Ненад Вуловић
НОВИ

ЛОГОС

ГЕОГРАФИЈА Географија 8, уџбеник за осми разредосновне школе Снежана Вујадиновић,Дејан Шабић
КЛЕТ БИОЛОГИЈА Биологија 8, уџбеник за  осми разред основне школе; ћирилица Горан Корићанац, Aна Ђорђевић, Весна Албијанић
КЛЕТ ФИЗИКА Физика 8, уџбеник за осми разред основне школе, ћирилица 

Физика 8, збирка задатака са лабораторијским вежбама за седми разред основне школе; ћирилица

Марина Радојевић
КЛЕТ ХЕМИЈА Хемија 8 , уџбеник за осми разред основне школе

Хемија 8, лабораторијске вежбе са задацима за осми разред основне школе; уџбенички комплет; ћирилица

Драгица Тривић, Весна Милановић
ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО ИСТОРИЈА Историја 8, уџбеник са одабраним историјским изворима за осми разред основне школе; ћирилица Весна Димитријевић
ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА   Техника и технологија 8, за осми разред основне школе; уџбенички комплет (уџбеник и збирка материјала за конструкторско моделовање); ћирилица Дубравка Петровић

Далибор Чукљевић

КЛЕТ ЛИКОВНА КУЛТУРА Ликовна култура 8, уџбеник за осми разред основне школе; ћирилица                                    Сања Филиповић
НОВИ

ЛОГОС

МУЗИЧКА КУЛТУРА Музичка култура 8,уџбеник за осми разред основне школе;ћирилица Александра Паладин,Драгана Михајловић Бокан
КЛЕТ ИНФОРМАТИКА И 

РАЧУНАРСТВО

Информатика и рачунарство 8, уџбеник за осми  разред основне школе Светлана Мандић
КЛЕТ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК Messages 4,енглески језик за осми разред основне школе,

осма година учења; уџбенички комплет(уџбеник и радна свеска)

Аутори уџбеника: Diana Goodey, Noel Goodey, Meredith Levy 

Аутори радне свеске: Meredith Levy,Diana Goodey,Noel Goodey.

КЛЕТ НЕМАЧКИ ЈЕЗИК ,,Wir Neu 4“, немачки језик за осми разред основне школе, други страни језик, четврта година учења;

уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, компакт диск)

Ђорђо Мота, Драгана Боос
ЗАВОД ЗА  УЏБЕНИКE ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК Amici 4, италијански језик за осми разред основне школе; други страни језик; четврта година учења; уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска и компакт диск) Јасмина Стојковић