ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

Име и презиме наставника наставни предмет ТЕРМИН ОТВОРЕНИХ ВРАТА
Петар Петровић српски језик Понедељак  09:55 – 10:40
Ирена Коцић српски језик Среда 09:55 – 10:40
Анета Стојиљковић српски језик Среда 12:30 – 13:15
Урош Радисављевић математика Понедељак 08:00 – 08:45
Снежана Васиљевић математика/  информатика Уторак 10:45 – 11:30
Љиљана Тодоровић енглески језик Понедељак 09:55 – 10:40
Анита Петровић италијански језик Петак 09:55 – 10:40
Биљана Николић немачки језик Уторак 11:40 – 12:25
Јелена Јанковић немачки језик Уторак 11:40 – 12:25
Име и презиме наставника наставни предмет ТЕРМИН ОТВОРЕНИХ ВРАТА
Љиљана Цветковић хемија Среда 09:55 – 10:40
Тијана Гмитровић биологија Петак 10:45 – 11:30
Зорица Јанковић физика Понедељак 11:40 –12:25
Силвана Ћупић историја Четвртак 10:45 – 11:30
Катарина Манић географија Понедељак 10:45 – 11:30
Мирољуб Ћупић техника и технологија Четвртак 11:40 –12:25
Јелена Миливојевић техника и технологија Четвртак 08:50 –09:35
Лидија Митровић музичка култура Четвртак 09:55 –10:40
Оливера Додић ликовна култура Понедељак 10:45 – 11:30
Име и презиме наставника наставни предмет ТЕРМИН ОТВОРЕНИХ ВРАТА
Силвија Ивановска Ранђеловић информатика и рачунарство/техника и технологија Уторак 11:40 –12:25
Предраг Марковић физичко и здравствено васпитање Понедељак 08:50 –09:35
Ана Николић физичко и здравствено васпитање Четвртак 08:50 –09:35
Александар Стојановић физичко и здравствено васпитање Понедељак 08:50 –09:35
Милена Биберовић верска настава Уторак 11:40 –12:25

РАЗРЕДНА НАСТАВА

Име и презиме наставника разред и одељење ТЕРМИН ОТВОРЕНИХ ВРАТА
Братислав Јовановић I – 1 Среда  08:50 – 09:35
Милица Стефановић I – 2 Понедељак 08:50 – 09:35
Љубинка Муљевски I – 3 Среда  10:00 – 10:45
Тони Ристић I – 3 Понедељак  10:00 – 10:45
Сузана Величковић II – 1 Четвртак 08:50 – 09:35
Душица Вучковић II – 2 Уторак 08:50 – 09:35
Александра Костић продужени боравак II Четвртак 13:00 – 13:45
Данијела Јовановић II – 3 Уторак  10:00 – 10:45
Кристина Ранђеловић II – 3 Среда 15:00 – 15:45
Име и презиме наставника разред и одељење ТЕРМИН ОТВОРЕНИХ ВРАТА
Соња Цветковић III – 1 Среда 11:30 – 12:25
Драгослав Ранчић III – 2 Уторак 11:30 – 12:25
Бобан Станковић IV – 1 Понедељак 11:30 – 12:25
Слађана Стојковски IV – 2 Четвртак 10:45 – 11:30
Ивона Петровић енглески језик Петак  09:55 – 10:40