Географска секција окупља све ученике да кроз игру и забаву науче и истраже нешто ново о планети Земљи, екологији, очувању животне средине.

Ученици се  упознају са вредностима природе у својој непосредној околини, припремају се за квалитетније разумевање појава и процеса у природи.

Чланови секције такође учествују у изради помоћних наставних средстава, обележавању важних датума (Дан планете Земље, Дан планина и тако даље) и баве се бројним другим активностима.