ОДЕЉЕЊА I-2, II-2
БРОЈ ГРУПА ПО ОДЕЉ. 1
ТРАЈАЊЕ 8 00- 15 00, СВАКОГ РАДНОГ ДАНА
САТНИЦА (РИТАМ РАДА) 700- 800 ПРИЈЕМ ДЕЦЕ ИСПРЕД УЛАЗА БРОЈ 3.
800- 900 ДОРУЧАК
800- 1200 РЕДОВНИ ЧАСОВИ и СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ СА ПРЕДМЕТНИМ НАСТАВНИКОМ И УЧИТЕЉИМА
1100- 1200 РУЧАК
1330- 1400 УЖИНА
1300- 15 00 РЕДОВНИ ЧАСОВИ и СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ СА ПРЕДМЕТНИМ НАСТАВНИКОМ И УЧИТЕЉИМА
1500- 1600 ПРЕДАЈА ДЕЦЕ РОДИТЕЉИМА ИСПРЕД УЛАЗА БРОЈ 3.
УЧИОНИЦА I-3 II-2
1. уч. у боравку 2. уч. у боравку
КОРИШЋЕЊЕ ШКОЛСКОГ ДВОРИШТА УНУТРАШЊЕ ДВОРИШТЕ