Распоред часова за I-1

  Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Енглески језик Математика Српски језик Математика Српски језик
2. Српски језик Грађанско в.-Веронаука Енглески језик Српски језик Физичко васпитање
3. Физичко васпитање Српски језик Математика Свет око нас Математика
4. Математика Свет око нас Физичко васпитање Ликовна култура Музичка култура
5. Допунска настава Дигитални свет Слободне активности ЧОС

Распоред часова за I-2

  Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Српски језик Математика Енглески језик Математика Српски језик
2. Енглески језик Грађанско в.- Веронаука Српски језик Српски језик Физичко васпитање
3. Физичко васпитање Српски језик Математика Свет око нас Математика
4. Математика Свет око нас Физичко васпитање Ликовна култура Музичка култура
5. Допунска настава Дигитални свет Слободне активности ЧОС

Распоред часова за I-3

  Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Српски језик Математика Српски језик Математика Српски језик
2. Математика Свет око нас Математика Српски језик Математика
3. Енглески језик Српски језик Енглески језик Свет око нас Музичка култура
4. Физичко васпитање Грађанско в.-Веронаука Дигитални свет Ликовна култура ЧОС
5. Допунска настава Физичко васпитање Физичко васпитање Физичко васпитање Физичко васпитање
6.  

 

Допунска настава Слободне активности

Распоред часова за II-1

Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Српски језик Енглески језик Српски језик Математика Српски језик
2. Математика Српски језик Математика Енглески  језик Математика
3. Физичко васпитање Математика Свет око нас Српски језик Ликовна култура
4. Свет око нас Музичка култура Верска и Грађанско Физичко васпитање Ликовна култура
5. Покажи шта знаш Допунска настава-српски језик, математика Физичко васпитање Дигитални свет ЧОС
6.

Распоред часова за II-2

Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Српски језик Енглески језик Српски језик Математика Српски језик
2. Математика Српски језик Математика Енглески  језик Математика
3. Физичко васпитање Математика Свет око нас Српски језик Ликовна култура
4. Свет око нас Музичка култура Верска и Грађанско Физичко васпитање Ликовна култура
5. Покажи шта знаш Допунска настава-српски језик, математика Физичко васпитање Дигитални свет ЧОС
6.

Распоред часова за II-3

  Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Српски језик Математика Српски језик Математика Српски језик
2. Математика Српски језик Математика Српски језик Математика
3. Свет око нас Енглески језик Свет око нас Енглески језик Ликовно
4. Физичко васпитање Музичка култура Веронаука Дигитални свет Ликовно
5. Допунска настава из математике/ српски језик Физичко васпитање

 

Покажи шта знаш

 

Физичко васпитање  

ЧОС

6. Физичко васпитање Физичко васпитање

Распоред часова за III-1

  Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Српски језик Математика Српски језик Математика Српски језик
2. Математика Грађанско васпитање/ВН Математика Српски језик Математика
3. Физичко васпитање Српски језик Музичка култура Природа и друштво Физичко васитање
4. Енглески језик Природа и друштво Физичко васпитање Ликовна култура Дигитални свет
5. ЧОС Допунска настава Енглески језик Ликовна култура Слободне активности

Распоред часова за III-2

Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Српски језик Дигитални свет Српски језик Природа и друштво Српски језик
2. Физичко васпитање Математика Физичко васпитање Српски језик Математика
3, Природа и друштво Грађанско / Верска настава Математика Математика Физичко васпитање
4. Математика Српски језик Енглески  језик Ликовна култура Музичка култура
5. Енглески језик Покажи шта знаш Додатна настава Ликовна култура ЧОС
6 Допунска настава

Распоред часова за IV-1

Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Српски језик Математика Српски језик Математика Српски језик
2. Математика Српски језик Математика Српски језик Математика
3. Грађанско/ Веронаука Музичко Ликовно Природа и друштво Физичко
4. Природа и друштво Енглески језик Ликовно Енглески језик Дигитални свет
5. Физичко Покажи шта знаш Физичко Додатна ЧОС
6. Допунска

Распоред часова за IV-2

Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Српски језик Математика Физичко васпитање Математика Српски језик
2. Mатематика Физичко васпитање Математика Природа и друштво Физичко васпитање
3. Грађанско в./Верска н. Српски језик Српски језик Српски језик Математика
4. Природа и друштво Музичка култура Ликовна култура Енглески језик Дигитални свет
5. Допунска настава Енглески језик Ликовна култура Покажи шта знаш Чос
6. Математика, додатна настава