Драмска секција окупља ученике заинтересоване за књижевну уметност. Ученици се упознају са познатим и непознатим ауторима. Чланови секције продубљују своје способности разумевања различитих профила ликова. Развијају меморију. Уче дикцију. Играју се. Сарађују. Социјализују се на најбољи могући начин. Превазилазе трему наступа пред публиком. Развијају сопствену личност.

Драмска секција гаји традицију доброг рада и забаве, па радо примамо све заинтересоване ученике.