ОДЕЉЕЊЕ I-1.2
БРОЈ ГРУПА ПО ОДЕЉ. 1
ТРАЈАЊЕ 8 00- 15 00, СВАКОГ РАДНОГ ДАНА
САТНИЦА (РИТАМ РАДА) 700- 800 ПРИЈЕМ ДЕЦЕ ИСПРЕД УЛАЗА БРОЈ 3.
845- 915 ДОРУЧАК
800- 1230 РЕДОВНИ ЧАСОВИ и СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ СА ПРЕДМЕТНИМ НАСТАВНИКОМ И УЧИТЕЉЕМ
1230- 1300 РУЧАК
1300- 15 00 СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ СА УЧИТЕЉЕМ
1500- 1600 ПРЕДАЈА ДЕЦЕ РОДИТЕЉИМА ИСПРЕД УЛАЗА БРОЈ 2.
УЧИОНИЦА 3. учионица у приземљу – редовна настава
КОРИШЋЕЊЕ ШКОЛСКОГ ДВОРИШТА УНУТРАШЊЕ ДВОРИШТЕ
ОДЕЉЕЊЕ II-1
БРОЈ ГРУПА ПО ОДЕЉ. 1
ТРАЈАЊЕ 8 00- 15 00, СВАКОГ РАДНОГ ДАНА
САТНИЦА (РИТАМ РАДА) 700- 800 ПРИЈЕМ ДЕЦЕ ИСПРЕД УЛАЗА БРОЈ 3.
845- 915 ДОРУЧАК
800- 1230 РЕДОВНИ ЧАСОВИ и СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ СА ПРЕДМЕТНИМ НАСТАВНИКОМ И УЧИТЕЉЕМ
1230- 1300 РУЧАК
1300- 15 00 СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ СА УЧИТЕЉЕМ
1500- 1600 ПРЕДАЈА ДЕЦЕ РОДИТЕЉИМА ИСПРЕД УЛАЗА БРОЈ 3.
УЧИОНИЦА 3. учионица у боравку
КОРИШЋЕЊЕ ШКОЛСКОГ ДВОРИШТА УНУТРАШЊЕ ДВОРИШТЕ