Месец Радна недеља ОДЕЉЕЊЕ
V – 1 V – 2 VI – 1 VI – 2 VII – 1 VII – 2 VII – 3 VIII – 1 VIII – 2
СЕПТЕМБАР 1.
2.
3. Иницијални тест – Математика, Иницијални тест – информатика; Иницијални тест – Српски језик и књижевност Иницијални тест – Математика, Иницијални тест – информатика; Иницијални тест – Српски језик и књижевност иницијални тест; Иницијални тест – Математика Иницијални тест-историја, иницијални тест -географија; Иницијални тест – Српски језик и књижевност, Иницијални тест – информатика  иницијални тест; Иницијални тест -Математика; Иницијални тест- историја, Иницијални тест-географија; Иницијални тест – Српски језик и књижевност; Иницијални тест – информатика Иницијални тест – Математика Српски језик и књижевност-иницијални тест-Италијански, иницијални тест историја Иницијални тест – Математика Иницијални тест-историја,иницијални тест -географија, Иницијални тест – информатика, Италијански-иницијални тест; Иницијални тест – Српски језик и књижевност Иницијални тест – Математика иницијални тест-географија, Иницијални тест – информатика, Италијански- иницијални тест; Иницијални тест – Српски језик и књижевност иницијални тест-историја Иницијални тест – Математика
Српски језик и књижевност-иницијални тест                          Иницијални тест-историја
Иницијални тест – Математика
Српски језик и књижевност-иницијални тест        Иницијални тест-историја
4.
5. Контролна вежба – Српски језик и књижевност Контролна вежба – Српски језик и књижевност
ОКТОБАР 6.
7. контролни задатак; Контролна вежба – Математика,контролна вежба-географија контролни задатак; Контролна вежба – Математика,контролна вежба-географија контролни задатак; Контролна вежба – Математика контролни задатак; Контролна вежба – Математика Контролни задатак-математика Контролни задатак-математика Контролни задатак-математика Контролни задатак-математика Контролни задатак-математика
8. Писмени задатак – Српски језик и књижевност контрлони задатак-историја Писмени задатак – Српски језик и књижевност контрлони задатак-историја контролна вежба-географија; Писмени задатак – Српски језик и књижевност контролна вежба географија; Писмени задатак – Српски језик и књижевност Српски језик и књижевност-писмени задатак Писмени задатак – Српски језик и књижевност контролни задатак; Писмени задатак – Српски језик и књижевност Српски језик и књижевност-писмени задатак Српски језик и књижевност-писмени задатак
9. Контролни задатак-историја Контролни задатак-историја Контролни задатак-историја Контролни задатак-историја Контролни задатак-историја Контролни задатак-историја Контролни задатак-историја
10. Писмени задатак – Математика Писмени задатак – Математика Писмени задатак – Математика Писмени задатак – Математика, Контролна вежба информатика Први писмени задатак-математика Први писмени задатак-математика Први писмени задатак-математика Први писмени задатак-математика Први писмени задатак-математика
НОВЕМБАР 11. Контролна вежба -информатика Контролна вежба -информатика Контролна вежба -информатика Контролна вежба -информатика Контролна вежба -информатика Контролна вежба -информатика контролни задатак, Контролна вежба информатика контролни задатак,  Контролна вежба информатика
12. Контролна вежба – Српски језик и књижевност Контролна вежба – Српски језик и књижевност Српски језик и књижевност-контролна вежба Контролна вежба – Српски језик и књижевност први писмени задатак-енглески језик; Контролна вежба – Српски језик и књижевност Српски језик и књижевност-контролна вежба Српски језик и књижевност-контролна вежба
13. Први писмени задатак-енглески језик  контролна вежба-географија Први писмени задатак-енглески језик  контролна вежба-географија контролна вежба-географија контролна вежба-географија први писмени задатак-енглески језик први писмени задатак-енглески језик писмени задатак први писмени задатак-енглески језик први писмени задатак-енглески језик
14. Контролна вежба – Математика Контролна вежба – Математика писмени задатак; Контролна вежба – Математика писмени задатак; Контролна вежба – Математика Контролни задатак-математика Контролни задатак-математика Контролни задатак-математика Контролни задатак-математика Контролни задатак-математика
ДЕЦЕМБАР 15. Контролни задатак-историја, Контролна вежба -информатика Контролни задатак-историја; Контролна вежба – Српски језик и књижевност   Први писмени задатак-енглески језик Контролна вежба – Српски језик и књижевност    Први писмени задатак -енглески језик Први писмени задатак-италијански Први писмени задатак-италијански Први писмени задатак-италијански
16. завршни тест; Писмени задатак – Математика завршни тест; Писмени задатак – Математика Контролни задатак-историја; Писмени задатак – Српски језик и књижевност Контролни задатак-историја; Писмени задатак – Српски језик и књижевност Српски језик и књижевност-писмени задатак Контролни задатак-историја; Писмени задатак – Српски језик и књижевност Контролни задатак-историја; Писмени задатак – Српски језик и књижевност Српски језик и књижевност-писмени задатак Српски језик и књижевност-писмени задатак
17. Писмени задатак – Српски језик и књижевност Писмени задатак – Српски језик и књижевност Писмени задатак – Математика Писмени задатак – Математика, Контролна вежба информатика Писмени задатак – Математика, Контролна вежба информатика Писмени задатак – Математика, Контролна вежба информатика Писмени задатак – Математика, Контролна вежба информатика  Писмени задатак – Математика
Контролна вежба информатика
 Писмени задатак – Математика
Контролна вежба информатика
18. Полугодишњи тест – Српски језик и књижевност; Полугодишњи тест – Српски језик и књижевност; Полугодишњи тест – Српски језик и књижевност; Полугодишњи тест – Српски језик и књижевност Српски језик и књижевност-полугодишњи тест Полугодишњи тест – Српски језик и књижевност Полугодишњи тест – Српски језик и књижевност Српски језик и књижевност-полугодишњи тест Српски језик и књижевност-полугодишњи тест
ЗИМСКИ РАСПУСТ
ЈАНУАР 19.
20. Контролна вежба – Математика Контролна вежба – Математика
ФЕБРУАР 21. контролна вежба-географија контролна вежба-географија контролна вежба-географија контролна вежба-географија
22.
23.
24. Контролна вежба – Математика Контролна вежба – Математика Контролна вежба – Математика Контролна вежба – Математика
МАРТ 25. контролна вежба-географија контролна вежба-географија контролни задатак контролни задатак
26. Писмени задатак – Српски језик и књижевност Писмени задатак – Српски језик и књижевност Писмени задатак – Српски језик и књижевност Писмени задатак – Српски језик и књижевност Српски језик и књижевност-писмени задатак Писмени задатак – Српски језик и књижевност Писмени задатак – Српски језик и књижевност Српски језик и књижевност-писмени задатак Српски језик и књижевност-писмени задатак
27. Писмени задатак – Математика
28. Писмени задатак – Математика; Контролна вежба – Српски језик и књижевност Писмени задатак – Математика; Контролна вежба – Српски језик и књижевност Писмени задатак – Математика; Контолна вежба – Српски језик и књижевност Писмени задатак – Математика; Контролна вежба – Српски језик и књижевност Српски језик и књижевност-контролна вежба Српски језик и књижевност-контролна вежба Српски језик и књижевност-контролна вежба Српски језик и књижевност-контролна вежба
АПРИЛ 29. писмени задатак писмени задатак Други писмени задатак-италијански Други писмени задатак-италијански Други писмени задатак-италијански Други писмени задатак енглески језик Други писмени задатак енглески језик
30. контролна вежба-географија контролна вежба-географија контролна вежба-географија контролна вежба-географија Други писмени задатак -енглески језик Други писмени задатак -енглески језик Други писмени задатак-енглески језик     контролни задатак писмени задатак писмени задатак
31. Писмени задатак-италијански Писмени задатак-италијански писмени задатак писмени задатак
32. други писмени задатак – енглески језик; Контролна вежба – Српски језик и књижевност други писмени задатак-енглески језик; Контролна вежба – Српски језик и књижевност Контролна вежба- Српски језик и књижевност Други писмени задатак -енглески језик Контролна вежба – Српски језик и књижевност; други писмени задатак -енглески језик
ПРОЛЕЋНИ РАСПУСТ
М  А  Ј 33.
34. Писмени задатак- Српски језик и књижевност Писмени задатак – Српски језик и књижевност Контролна вежба – Математика; Писмени задатак – Српски језик и књижевност Контролна вежба – Математика; Писмени задатак – Српски језик и књижевност Српски језик и књижевност-писмени задатак Писмени задатак – Српски језик и књижевност Писмени задатак – Српски језик и књижевност Српски језик и књижевност-писмени задатак Српски језик и књижевност- писмени задатак
35. тест тест Српски језик и књижевност-годишњи тест Српски језик и књижевност-годишњи тест
36. Писмени задатак- Математика Писмени задатак – Математика Контролна вежба -информатика
ЈУН 37. Контролна вежба -информатика; Завршни тест – Српски језик и књижевност Контролна вежба -информатика; Завршни тест – Српски језик и књижевност Писмени задатак – Математика; Завршни тест – Српски језик и књижевност Писмени задатак – Математика; Завршни тест – Српски језик и књижевност  Контролна вежба информатика Српски језик и књижевност- годишњи тест
38.

 

РАЗРЕДНА НАСТАВА

Месец Радна недеља ОДЕЉЕЊЕ
V – 1 V – 2 VI – 1 VI – 2 VII – 1 VII – 2 VII – 3 VIII – 1 VIII – 2
СЕПТЕМБАР 1.
2.
3. Иницијални тест – Математика, Иницијални тест – информатика; Иницијални тест – Српски језик и књижевност Иницијални тест – Математика, Иницијални тест – информатика; Иницијални тест – Српски језик и књижевност иницијални тест; Иницијални тест – Математика Иницијални тест-историја, иницијални тест -географија; Иницијални тест – Српски језик и књижевност, Иницијални тест – информатика  иницијални тест; Иницијални тест -Математика; Иницијални тест- историја, Иницијални тест-географија; Иницијални тест – Српски језик и књижевност; Иницијални тест – информатика Иницијални тест – Математика Српски језик и књижевност-иницијални тест-Италијански, иницијални тест историја Иницијални тест – Математика Иницијални тест-историја,иницијални тест -географија, Иницијални тест – информатика, Италијански-иницијални тест; Иницијални тест – Српски језик и књижевност Иницијални тест – Математика иницијални тест-географија, Иницијални тест – информатика, Италијански- иницијални тест; Иницијални тест – Српски језик и књижевност иницијални тест-историја Иницијални тест – Математика
Српски језик и књижевност-иницијални тест                          Иницијални тест-историја
Иницијални тест – Математика
Српски језик и књижевност-иницијални тест        Иницијални тест-историја
4.
5. Контролна вежба – Српски језик и књижевност Контролна вежба – Српски језик и књижевност
ОКТОБАР 6.
7. контролни задатак; Контролна вежба – Математика,контролна вежба-географија контролни задатак; Контролна вежба – Математика,контролна вежба-географија контролни задатак; Контролна вежба – Математика контролни задатак; Контролна вежба – Математика Контролни задатак-математика Контролни задатак-математика Контролни задатак-математика Контролни задатак-математика Контролни задатак-математика
8. Писмени задатак – Српски језик и књижевност контрлони задатак-историја Писмени задатак – Српски језик и књижевност контрлони задатак-историја контролна вежба-географија; Писмени задатак – Српски језик и књижевност контролна вежба географија; Писмени задатак – Српски језик и књижевност Српски језик и књижевност-писмени задатак Писмени задатак – Српски језик и књижевност контролни задатак; Писмени задатак – Српски језик и књижевност Српски језик и књижевност-писмени задатак Српски језик и књижевност-писмени задатак
9. Контролни задатак-историја Контролни задатак-историја Контролни задатак-историја Контролни задатак-историја Контролни задатак-историја Контролни задатак-историја Контролни задатак-историја
10. Писмени задатак – Математика Писмени задатак – Математика Писмени задатак – Математика Писмени задатак – Математика, Контролна вежба информатика Први писмени задатак-математика Први писмени задатак-математика Први писмени задатак-математика Први писмени задатак-математика Први писмени задатак-математика
НОВЕМБАР 11. Контролна вежба -информатика Контролна вежба -информатика Контролна вежба -информатика Контролна вежба -информатика Контролна вежба -информатика Контролна вежба -информатика контролни задатак, Контролна вежба информатика контролни задатак,  Контролна вежба информатика
12. Контролна вежба – Српски језик и књижевност Контролна вежба – Српски језик и књижевност Српски језик и књижевност-контролна вежба Контролна вежба – Српски језик и књижевност први писмени задатак-енглески језик; Контролна вежба – Српски језик и књижевност Српски језик и књижевност-контролна вежба Српски језик и књижевност-контролна вежба
13. Први писмени задатак-енглески језик  контролна вежба-географија Први писмени задатак-енглески језик  контролна вежба-географија контролна вежба-географија контролна вежба-географија први писмени задатак-енглески језик први писмени задатак-енглески језик писмени задатак први писмени задатак-енглески језик први писмени задатак-енглески језик
14. Контролна вежба – Математика Контролна вежба – Математика писмени задатак; Контролна вежба – Математика писмени задатак; Контролна вежба – Математика Контролни задатак-математика Контролни задатак-математика Контролни задатак-математика Контролни задатак-математика Контролни задатак-математика
ДЕЦЕМБАР 15. Контролни задатак-историја, Контролна вежба -информатика Контролни задатак-историја; Контролна вежба – Српски језик и књижевност   Први писмени задатак-енглески језик Контролна вежба – Српски језик и књижевност    Први писмени задатак -енглески језик Први писмени задатак-италијански Први писмени задатак-италијански Први писмени задатак-италијански
16. завршни тест; Писмени задатак – Математика завршни тест; Писмени задатак – Математика Контролни задатак-историја; Писмени задатак – Српски језик и књижевност Контролни задатак-историја; Писмени задатак – Српски језик и књижевност Српски језик и књижевност-писмени задатак Контролни задатак-историја; Писмени задатак – Српски језик и књижевност Контролни задатак-историја; Писмени задатак – Српски језик и књижевност Српски језик и књижевност-писмени задатак Српски језик и књижевност-писмени задатак
17. Писмени задатак – Српски језик и књижевност Писмени задатак – Српски језик и књижевност Писмени задатак – Математика Писмени задатак – Математика, Контролна вежба информатика Писмени задатак – Математика, Контролна вежба информатика Писмени задатак – Математика, Контролна вежба информатика Писмени задатак – Математика, Контролна вежба информатика  Писмени задатак – Математика
Контролна вежба информатика
 Писмени задатак – Математика
Контролна вежба информатика
18. Полугодишњи тест – Српски језик и књижевност; Полугодишњи тест – Српски језик и књижевност; Полугодишњи тест – Српски језик и књижевност; Полугодишњи тест – Српски језик и књижевност Српски језик и књижевност-полугодишњи тест Полугодишњи тест – Српски језик и књижевност Полугодишњи тест – Српски језик и књижевност Српски језик и књижевност-полугодишњи тест Српски језик и књижевност-полугодишњи тест
ЗИМСКИ РАСПУСТ
ЈАНУАР 19.
20. Контролна вежба – Математика Контролна вежба – Математика
ФЕБРУАР 21. контролна вежба-географија контролна вежба-географија контролна вежба-географија контролна вежба-географија
22.
23.
24. Контролна вежба – Математика Контролна вежба – Математика Контролна вежба – Математика Контролна вежба – Математика
МАРТ 25. контролна вежба-географија контролна вежба-географија контролни задатак контролни задатак
26. Писмени задатак – Српски језик и књижевност Писмени задатак – Српски језик и књижевност Писмени задатак – Српски језик и књижевност Писмени задатак – Српски језик и књижевност Српски језик и књижевност-писмени задатак Писмени задатак – Српски језик и књижевност Писмени задатак – Српски језик и књижевност Српски језик и књижевност-писмени задатак Српски језик и књижевност-писмени задатак
27. Писмени задатак – Математика
28. Писмени задатак – Математика; Контролна вежба – Српски језик и књижевност Писмени задатак – Математика; Контролна вежба – Српски језик и књижевност Писмени задатак – Математика; Контолна вежба – Српски језик и књижевност Писмени задатак – Математика; Контролна вежба – Српски језик и књижевност Српски језик и књижевност-контролна вежба Српски језик и књижевност-контролна вежба Српски језик и књижевност-контролна вежба Српски језик и књижевност-контролна вежба
АПРИЛ 29. писмени задатак писмени задатак Други писмени задатак-италијански Други писмени задатак-италијански Други писмени задатак-италијански Други писмени задатак енглески језик Други писмени задатак енглески језик
30. контролна вежба-географија контролна вежба-географија контролна вежба-географија контролна вежба-географија Други писмени задатак -енглески језик Други писмени задатак -енглески језик Други писмени задатак-енглески језик     контролни задатак писмени задатак писмени задатак
31. Писмени задатак-италијански Писмени задатак-италијански писмени задатак писмени задатак
32. други писмени задатак – енглески језик; Контролна вежба – Српски језик и књижевност други писмени задатак-енглески језик; Контролна вежба – Српски језик и књижевност Контролна вежба- Српски језик и књижевност Други писмени задатак -енглески језик Контролна вежба – Српски језик и књижевност; други писмени задатак -енглески језик
ПРОЛЕЋНИ РАСПУСТ
М     А     Ј 33.
34. Писмени задатак- Српски језик и књижевност Писмени задатак – Српски језик и књижевност Контролна вежба – Математика; Писмени задатак – Српски језик и књижевност Контролна вежба – Математика; Писмени задатак – Српски језик и књижевност Српски језик и књижевност-писмени задатак Писмени задатак – Српски језик и књижевност Писмени задатак – Српски језик и књижевност Српски језик и књижевност-писмени задатак Српски језик и књижевност- писмени задатак
35. тест тест Српски језик и књижевност-годишњи тест Српски језик и књижевност-годишњи тест
36. Писмени задатак- Математика Писмени задатак – Математика Контролна вежба -информатика
ЈУН 37. Контролна вежба -информатика; Завршни тест – Српски језик и књижевност Контролна вежба -информатика; Завршни тест – Српски језик и књижевност Писмени задатак – Математика; Завршни тест – Српски језик и књижевност Писмени задатак – Математика; Завршни тест – Српски језик и књижевност  Контролна вежба информатика Српски језик и књижевност- годишњи тест
38.