V-1

Понедењак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Енглески језик Физичко васпитање Математика Физичко васпитање Физичко васпитање
2. Ликовно Српски језик Биологија Математика Математика
3. Ликовно Информатика и рачунарство Енглески језик Биологија Српски језик
4. Српски језик Информатика и рачунарство Историја Српски језик Немачки / Италијански језик
5. Физичко васпитање Математика Српски језик Музичко Немачки / Италијански језик
6. ТиТ Веронаука Физичко васпитање Географија
7. Тит Музичко Грађанско

V-2

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
1. Обавезне физичке активности Српски језик и књижевност Енглески језик Математика Српски језик и књижевност
2. Енглески језик Математика Српски језик и књижевност Српски језик и књижевност Историја
3. Географија Ликовна култура Математика Техника и технологија

Информатика (по групама)

Биологија
4. Математика Ликовна култура Обавезне физичке активности Техника и технологија

Информатика

(по групама)

Италијански језик

Немачки језик

5. Српски језик и књижевност Техника и технологија (по групама) Музичка култура Биологија Италијански језик

Немачки језик

6. ЧОС Техника и технологија

(по групама)

Верска настава Музичка култура Грађанско васпитање
7. Обавезне физичке активности

VI-1

Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Српски језик и књижевност Математика Музичка култура ТИТ Историја
2. Географија Српски језик и књижевност Математика ТИТ Физичко и здравствено васпитање
3. Математика Немачки језик Српски језик и књижевност Немачки језик Енглески језик
4. Биологија Историја Физика Математика Физика
5. Енглески језик Ликовна култура Физичко и здравствено васпитање Српски језик и књижевност Информатика и рачунарство
6. Грађанско васпитање Физичко и здрваствено васпитање Географија
7. Биологија ЧОС

VI-2

Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Математика Српски језик Историја Музичка култура Математика
2. Српски језик Физичко и здравствено васпитање Енглески језик Немачки језик Биологија
3. Физика Математика Физика Математика Информатика и рачунарство
4. Физичко и здравствено васпитање Немачки језик Српски језик Физичко и здравствено васпитање Историја
5. Ликовна култура Географија Географија Енглески језик Техника и технологија
6. Грађанско/Веронаука Биологија Српски језик Техника и технологија
7. ЧОС

VII-1

Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Српски језик и књижевност Математика Биологија Хемија Хемија
2. Математика Српски језик и књижевност Физика Историја Информатика и рачунарство
3. Физичко и здравствено васпитање Физичко и здравствено васпитање Српски језик и књижевност Математика Историја
4. Техника и технологија Биологија Математика Енглески језик Физичко и здравствено васпитање
5. Техника и технологија Енглески језик Ликовна култура Географија Физика
6. Географија Немачки језик Музичка култура Српски језик Италијански језик
7. Грађанско васпитање/ Верска настава Немачки језик ЧОС Италијански језик

VII-2

Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Српски језик Тит Хемија Биологија Информатика и рачунарство
2. Физика Тит Математика Математика Енглески језик
3. Хемија  Географија Српски језик Историја Физика
4. Енглески језик Физичко васпитање Ликовна култура Музичка култура Српски језик
5. Математика Математика Историја Српски језик Географија
6. Биологија Немачки језик Физичко васпитање Физичко васпитање Италијански језик
7. Верска настава Немачки језик    чос Италијански језик

VII-3

  Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Физика Физичко и здр.васпитање Математика Математика ЧОС
2. Српски језик Математика Хемија Физичко и здр.васпитање Српски језик
3. Математика Енглески језик Музичка култура Српски језик ТИТ/Информатика
4. Хемија Географија Српски језик Биологија ТИТ/Информатика
5. Географија Историја Физика Историја Биологија
6. Физичко и здр.васпитање Немачки језик ТИТ Ликовна култура Немачки језик/Италијански језик
7. Грађанско васпитање ТИТ Енглески језик Италијански језик

VIII-1

Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Mатематика Ликовна Хемија Српски Физичко
2. Физика Српски Биологија Физичко Немачки
3. Хемија Физичко Историја Математика Енглески језик
4. Географија Српски Математика Музичко Историја
5. Српски језик Математика Физика Географија Биологија
6. Тит Тит Енглески Инфоматика Чос
7. Тит Тит Информатика Грађанско васпитањ/  верска настава

VIII-2

Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. Хемија Српски језик и књижевност Географија Немачки језик Физика
2. Српски језик и књижевност Немачки језик Историја Биологија Математика
3. Биологија Математика Математика Физичко и здравствено васпитање Географија
4. Физика Енглески језик Музичка култура Српски језик и књижевност Енглески језик
5. Физичко и здравствено васпитање Физичко и здравствено васпитање Хемија Техника и технологија Историја
6. Математика Информатика и рачунарство Техника и технологија Чос
7. Ликовна култура Верска настава / грађанско васпитање