ПОШТОВАНИ РОДИТЕЉИ,

У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ ,,ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ У НИШУ, УЛ.
КРАЉЕВИЋА МАРКА 13 А, УПИС ДЕЦЕ ЗА ПРИПРЕМНИ
ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ ПОЧИЊЕ 01.04.2024. г.
У ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ УПИСУЈУ СЕ ДЕЦА

РОЂЕНА У ПЕРИОДУ

ОД 01.МАРТА 2018. ДО 28. ФЕБРУАРА 2019.ГОДИНЕ

  • ПРИЈАВЉИВАЊЕ ДЕЦЕ ЗА УПИС У ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ
    ПРОГРАМ СЕ МОЖЕ ОБАВИТИ ПОПУЊАВАЊЕМ ПРИЈАВЕ И ТО:
    ЕЛКТРОНСКИМ ПУТЕМ (пријаву са сајта школе преузети,
    попунити и послати на e-mail: pppdositejnis@gmail.com);
  • ДОЛАСКОМ У ШКОЛУ;
  • Упис можете извршити и преко ПОРТАЛА еУправа

Контакт телефон: 4562-064
E-mail: pppdositejnis@gmail.com
www.dositejobradovicnis.edu.rs