Поштовани,
Обавештавамо вас да су Стручно упутство за спровођење завршног испита на крају основног образовања и васпитања за школску 2022/2023. годину, као и одговарајући прилози и обрасци објављени на званичној интернет страници Министарства.
Наведена документа можете преузети на следећем линку https://prosveta.gov.rs/zavrsni-ispit/