На часовима италијанског на којима су  наши ученици учили боје и храну на италијанском. Направили су од пластелина здраву храну различитих боја, а затим и фрижидере у које су је сместили. Неки од њих су заиста као прави!